Tải ứng dụng trên IOS
Bước 1 Chọn Tải ứng dụng trên IOS, sau đó chọn Mở và Cài đặt trong cửa sổ được bật lên. Lúc này Ứng dụng VNLOTO đang được cài đặt trên màn hình điện thoại, vui lòng chờ đợi.
Bước 2 Sau khi ứng dụng đã được cài đặt xong, cần Xác minh ứng dụng tin cậy để mở ứng dụng.
Bước 3 Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị -> Ứng dụng doanh nghiệp -> Tin cậy .... -> Chọn Tin cậy.
Bước 4 Quay về Màn hình chính, mở ứng dụng VNLOTO và trải nghiệm. Nếu ứng dụng không hoạt động, vui lòng thử cài đặt lại theo các bước trên.